เนื่องจาก Mobile Suit Gundam Unicorn วางนำหน่ายแล้ว

ผมจึงเรียบเรียงข้อมูลแบบปฏิธินในช่วงเปลี่ยนปีศักราชเป็น ‘U.C.’ ถึงช่วงสงคราม1ปีขึ้นเพื่อที่ท่านๆ

หลายคนที่ไม่ได้ดู Fire Gundam จะได้เข้าใจคำศัพท์ หรือ เหตุการณ์เกี่ยวกับสงคราม1ปี

ที่อาจถูกกล่าวขึ้นในบทสนทนาของภาคUnicorn

 

 

 

 

UNIVERSAL CENTURY

ปีศักราชอวกาศแห่งสงครามประกาศเอกราช

ข้อมูลบางส่วนแปลจาก  http://gundam.wikia.com/

 

 

 

A.D. (ปีคริสตศักราช) 1999

ก่อตั้งรัฐบาลสหพันธ์โลก (Earth Federation Government)

 

A.D. 2000

ประกาศโครงการ 'อพยพสู่อวกาศ' (Space Colonization Plan)

 

A.D. 2009

ก่อตั้งกองทัพสหพันธ์โลก (Earth Federation Force)

 

A.D. 2045

การก่อสร้าง Space Colony แห่งแรก (Side 1) เสร็จสิ้น

และเริ่มทำการอพยพประชากรโลกสู่อวกาศ ซึ่งในขณะนั้นมีมากกว่า9พันล้านคน

 

U.C. 0001

การอพยพประชากรบนโลกกว่า10% มาที่ Side 1 สำเร็จ

และได้เปลี่ยนศักราชใหม่เป็น UNIVERSAL CENTURY (U.C.)

U.C. 0016

รัฐบาลสหพันธ์โลกก่อตั้ง องค์การขนส่งอวกาศ Frontier ขึ้นเพื่ออพยพประชากรสู่อวกาศ

 

U.C. 0027

Von Braum City เมืองถาวรเมืองแรกบนดวงจันทร์ ถูกสร้างขึ้นสำเร็จ

 

U.C. 0030

รัฐบาลสหพันธ์โลกแปรรูป องค์กร Frontier เป็นบริษัทขนส่งทางอวกาศ

Space Transport Enterprise Group หรือ S.T.E.G.

 

U.C. 0034

รัฐบาลสหพันธ์โลกจัดรูปแบบ บริษัทขนส่งทางอวกาศใหม่อีกครั้งให้อยู่ในรูปขององค์กรอิสระ(NGO)

และเปลี่ยนชื่อเป็น Public Corporration of Space Transport (P.C.S.T.)

 

U.C. 0035

การก่อสร้าง Space Colony Side 3 เสร็จสิ้น

 

U.C. 0040

40% ของประชากรทั้งหมด (ประมาณ5พันล้านคน) ได้อพยพสู่อวกาศ

 

U.C. 0044

Gihren  Zabi(กิเรน  ซาบี้)  กำเนิด

 

U.C. 0045

ดาวเคราะห์น้อยJuno (ภายหลังถูกเปลี่ยนเป็นLuna2) ถูกนำเข้ามาอยู่ในวงโคจรของดวงจันทร์

เพื่อเป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอวกาศ

 

U.C. 0046

Zeon Zum Deikun (ซีอ้อน ซุม ไดคุน) ได้เสนอแนวคิดContolism ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่า Colonyแต่ละSideควรถูกปฏิบัติเหมือนประเทศที่มีเอกราชในการปกครองตนเองประเทศหนึ่ง

Kycilia  Zabi (คิชิเรีย  ซาบี้) กำเนิด

 

U.C. 0050

ประชากรตอนนี้ทั้งหมดมีประมาณ1หมื่น1พันล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้9พันล้านคน อาศัยอยู่ในอวกาศ

 

U.C. 0051

รัฐบาลสหพันธ์โลกประกาศหยุดแผนการสร้างColonyแห่งใหม่

Dozle Zabi(โดเซิล  ซาบี้) กำเนิด

 

U.C. 0052

Zeon Zum Deikun ได้ย้ายมาอยู่ที่Side 3 และได้เผยแผ่แนวคิดContolism จนเกิดกระแสความต้องการที่จะแยกตัวเป็นเอกราชของ Space Colony ขึ้น

 

U.C. 0058

Side 3 ประกาศตนเป็นเอกราชจากสหพันธ์โลก และสถาปนาตนเองเป็นสาธารณรัฐZeon

โดยมี Zeon Zum Deikun เป็นผู้นำ

 

U.C. 0059

รัฐบาลสหพันธ์โลก ทำการกดดันทางเศรษฐกิจต่อ Side 3

Casval Rem Deikun(แคสวาล เรม ไดคุน) และ Galma Zabi(กัลม่า  ซาบี้)  กำเนิด

 

U.C. 0060

รัฐบาลสหพันธ์โลกเริ่มแผน Year 60 Armament Reinforcement Plan ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างยานรบอวกาศ และ Luna2 ถูกเปลี่ยนเป็นฐานทัพทางการทหาร

 

U.C. 0062

กองกำลังรักษาการณ์แห่งชาติของZeon ถูกยกระดับขึ้นเป็นกองทัพแห่งชาติ


U.C. 0063

Amuro Ray (อามุโร่ เรย์)  กำเนิด

 

U.C. 0065

เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างZeon Zum Deikun กับ ตระกูลZabi (ซาบี้)

 

U.C. 0067

รัฐบาลสหพันธ์โลกปฏิเสธคำร้องขอแยกตัวเป็นเอกราชของชาวโคโลนี่

 

U.C. 0068

Zeon Zum Deikun เสียชีวิต (บางรายงานกล่าวว่า เป็นการลอบสังหาร)

Degwin Sodo Zabi (เดกิ้น โซโด ซาบี้) ถูกวางตัวให้รับตำแหน่งแทน

 

U.C. 0069 / 08 / 15

Degwin Sodo Zabi ประกาศสถาปนาจักรวรรดิZeon (Principality of Zeon) และขึ้นเป็นกษัตริย์

 

U.C. 0069 / 10

กองทัพZeon  พิสูจถึงการมีอยู่ของอนุภาคMinovsky(ไมนอฟสกี้) เป็นผลสำเร็จ

 

U.C. 0070 / 03

กองทัพZeon ทำการพัฒนา Minovsky Effect โดยการกระจายอนุภาคเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นผลสำเร็จ

 

U.C. 0070 / 12

มีการย้ายฐานทัพLuna2 มาไว้ที่วงโคจรโลก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างColony Side 7

U.C. 0071

กองทัพZeon เริ่มพัฒนาอาวุทชนิดใหม่ที่สามารถใช้งานภายใต้สภาพ Minovsky Effect ได้

 

 

U.C. 0072

กองทัพZeon ได้ทำการสร้างฐานทัพไว้บนดาวเคราะห์น้อย Axis

 

U.C. 0073

กองทัพZeon ได้สร้างอาวุทรบชนิดใหม่สำเร็จโดนให้ชื่อรหัสว่า MS-01 และตั้งชื่อให้ว่า Mobile Suit

 

U.C. 0075 / 07

กองทัพZeon ได้นำยานรบชั้น Musai เข้าประจำการ

 

U.C. 0076

กองทัพZeon ทำการขยายฐานการผลิต Mobile Suit และก่อตั้งกองทัพฝึกหัด Mobile Suit

 

U.C. 0076 / 12

กองทัพZeon ได้พัฒนาMobile Suit หลายๆรูปแบบขึ้น  เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของสนามรบแต่ละพื้นที่

 

U.C. 0078 / 10

จักรวรรดิZeon สั่งระดมพลเพื่อเตรียมพร้อมในการทำสงคราม โดนแบ่งกองทัพออกเป็น

Space Attack Force นำทัพโดย Dozle Zabi (โดเซิล  ซาบี้) และ Mobile Assault Force นำทัพโดยKycilia Zabi (คิซิเรีย  ซาบี้)

 

U.C. 0079 / 01 / 03

จักรวรรดิZeon ประกาศสงครามกับรัฐบาลสหพันธ์โลก และZeonได้ทำการโจมตี Side 1,2 และ 4

อย่างเฉียบพลัน โดยมีการใช้อาวุธนิวเครีย และ อาวุธชีวภาพอย่างไร้การควบคุม

รวมไปถึงการนำColonyพุ่งชนโลก ทำให้ทวีปออสเตรเลียเสียหายไป14%

สงครามดำเนินไปแค่7วัน   25%ของประชากรทั้งหมด(ประมาณ3พันล้านคน) เสียชีวิตไปในสัปดาห์นี้

การรบในครั้งนี้จึงถูกเรียกว่า 'สงคราม1สัปดาห์'

 

U.C. 0079 / 01 / 11

โคโลนี่ Side 6 ประกาศตัวเป็นกลาง

 

U.C.0079 / 01 / 15

เกิดสงครามที่Side 5  ซึ่งถูกเรียกว่า “สมรภูมิลูม”

ในสมรภูมินี้สหพันธ์ฯ เสียกองยานไปกว่าครึ่ง  1ใน โคโลนี่ลูม(โคโลนี่มลรัฐของSide 5) ถูกทำลาย  ประชากรในโคโลนี่กว่า2ล้าน5แสนคนเสียชีวิต

และในสมรภูมินี้ “Char  Aznable”(ชาร์  อัสนาเบิ้ล) ได้ทำการจมยานรบชั้นSalamis ได้3ลำ และยานรบชั้นMagellanได้2ลำ ด้วยตัวคนเดียว  ด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับสมญานามว่า “ดาวหางสีแดง”

 

 

U.C. 0079 / 01 / 29

สนธิสัญญาขั้วโลกใต้( Antarctic Treaty) ได้บทสรุป โดยมีเนื้อหาสำคัญในสนธิสัญญาดังนี้

"ห้ามใช้อาวุธนิวเครีย อาวุธชีวภาพ และ อาวุธเคมี   รวมถึงการใช้Colonyเป็นอาวุธโจมตีโลก"

 

U.C. 0079 / 02 / 01

กองทัพZeon ทำการก่อตั้ง Earth Attack Force

 

U.C. 0079 / 02 / 07

กองทัพZeon เริ่มแผนการบุกโจมตีโลก (Earth Invasion Operation)

 

U.C. 0079 / 03 / 01

กองทัพZeonได้เริ่มแผนการ First Terestrial Landing Operation (ยกพลลงพื้นโลก ครั้งที่1)

 

U.C. 0079 / 03 / 11

กองทัพZeonได้เริ่มแผนการ Second Terestrial Landing Operation (ยกพลลงพื้นโลก ครั้งที่2)

 

U.C. 0079 / 03 / 18

กองทัพZeonได้เริ่มแผนการ Third Terestrial Landing Operation (ยกพลลงพื้นโลก ครั้งที่3)

 

U.C. 0079 / 04

กองทัพสหพันธ์โลกได้เริ่มโครงการพัฒนาMobile Suit และ ยานรบรุ่นใหม่ โดยเรียกโครงการนี้ว่า Project V

 

U.C. 0079 / 05

กองทัพZeon สร้างป้อมปราการอวกาศ Solomon(โซโลมอน) เสร็จ

 

U.C. 0079 / 06

กองทัพZeon สร้างป้อมปราการอวกาศ A baoa Qu (อาบาวคู) เสร็จ

ทำให้เกิดแนวป้องกันจักรวรรดิขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย  ป้อมปราการอวกาศ A baoa Qu , Solomon  และ ฐานทัพบนดวงจันทร์ Granada

 

U.C. 0079 / 8

กองทัพสหพันธ์ยกทัพตียุโรปครั้งใหญ่ ทำให้Zeonสูญเสียพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ และกำลังพลที่ประจำการอยู่บนทวีปยูโรปไปเป็นจำนวนมาก

 

U.C. 0079 / 11

กองทัพZeon แพ้สงครามที่โอเดสซ่า ทำให้กองทัพZeonที่เหลือต้องหนีขึ้นอวกาศ

 

U.C. 0079 / 12 / 24

สมรภูมิโซโลมอน  กองทัพสหพันธ์โจมตีป้อมปราการอวกาศโซโลมอนแตก

 

U.C. 0079 / 12 / 31

สมรภูมิอาบาวคู  การต่อสู้ขั้นแตกหักระหว่างกองทัพZeon และ กองทัพสหพันธ์

ซึ่งสหพันธ์โลกใช้ชื่อปฏิบัติการนี้ว่า “Operation Star one”

ผลของสงครามที่อาบาวคูคือ ความพ่ายแพ้ของกองทัพZeon

 

U.C. 0080 / 01 / 01

จักรวรรดิZeonล่มสลาย กองทัพสหพันธ์เข้าควบคุม Side 3

รัฐบาลสหพันโลกประกาศ 'การยุติสงคราม' และในประวัติศาสตร์เรียกสงครามครั้งนี้ว่า 'สงคราม1ปี'

 

 

 

 

บทความนี้ยังมีข้อมูลไม่แน่น100เปอร์เซ็นต์

หากมีอะไรขาด ตก ก็ช่วยเพิ่มเติมด้วยครับ

 

 

ด้วยความเคารพแด่ผู้(อุตส่า)อ่านเอนทรี่
  SouternCross
 

 

edit @ 31 Aug 2011 20:00:18 by souterncross

Comment

Comment:

Tweet

ภาค Victory ผมยังไม่เคยดูเลยครับ(ฮา)
รอแผ่นของDEXออกอยู่เนี่ย open-mounthed smile

#4 By souterncross on 2011-08-19 12:45

เขียนให้ยาวไปจนถึงยุค Victory เลยครับ รับรองสนุก Hot! Hot! Hot!

#3 By null on 2011-08-19 12:26

แน่นปึ้ก!! ถึงจะไม่ได้ดูกันดั้มทุกภาค ก็รู้สึกว่าสดยอดแฮะ
ปล.เปิดบล็อกมาตกใจโม้ด

#2 By Nam (61.90.87.2) on 2011-08-18 00:05

ข้อมูลแน่นจริงๆ ขอบคุณมากๆนครับ
เป็นไปได้ลงจนถึง Gundam Unicorn ด้วยก้อดี
เม้นท์อีกนิดนึง ว่าเหตุการณ์ในอยู่ในกันดั้มภาคไหนก้อวงเล็บตามด้วยชื่อภาคก็ดี พอดีชื่อสงครามกะสมรภูมิสถานที่ต่างๆเยอะเกินจนเบลอๆ - -''

#1 By TestsuyA on 2011-08-17 21:40